grafomotorika_ LETAK 16,5x23,5_3_Page_1

Ester Derganc
Chiara Sepin

DELOVNI ZVEZKI  za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti

delovni zvezki
ZTT-EST
2018

Avtorica Ester Derganc je vzgojiteljica z dolgoletnimi izkušnjami, pri svojem delu pa velik pomen daje predopismenjevanju, ki je v tesni povezavi s starostnim in kognitvnim razvojem otroka. Po izčrpnem proučevanju didaktičnega gradiva doma in v tujini se je odločila, da bo sama pripravila material, ki bo upošteval razvoj zgodnje pismenosti pri predšolskem otroku. S pomočjo logopedinje Anje Štrekelj in pod strokovnim vodstvom doc. dr. Barbare Baloh, strokovnjakinje za didaktiko slovenščine v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, sta nastala dva delovna zvezka (3-4 leta in 4-5 let). V pripravi je še tretji.

Zvezka zajemata vaje za razvijanje orientacije v prostoru in na listu ter grafomotorične vaje, ki postopno vodijo otroka k pridobivanju predbralnih in predpisalnih veščin. Pravo novost predstavljajo tudi strani riši-briši, na katerih otrok lahko poljubno poizkuša pisanje grafomotoričnih potez in pri tem ni obremenjen z zapisom, saj se zaveda, da lahko sled večkrat zbriše in večkrat poskusi. Ravno tako mu tovrstne strani omogočajo, da grafomotorične figure preizkuša tudi doma, s starši, v prostem času, med počitnicami …

Cena enega zvezka je 8,00 eur, komplet dveh zvezkov 15,00 eur. V prednaročilu dobite 10 % popust. Prednaročila sprejemamo do 10. oktobra na info@ztt-est.it ali na 040 76 00 954.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close